• Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογών βιομηχανικού, κτηριακού και οικιακού αυτοματισμού
  • Σχεδίαση κυκλωμάτων, πλακετών και προγραμματισμός ηλεκτρονικών κατασκευών με μικροελεγκτή
  • Σχεδίαση interface των προϊόντων όπου απαιτείται, σε γραφικό περιβάλλον Windows

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπων τόσο στο επίπεδο σχεδίασης κυκλωμάτων, όσο και στον προγραμματισμό τους.

Εμπειρία σε ανελκυστήρες, LED, ηχητικές ειδοποιήσεις, dimmer, GSM, ασύρματα δίκτυα, μετρήσεις και απεικονίσεις φυσικών μεγεθών κα. Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που θέτει ο πελάτης.