• Εφαρμογές βιομηχανικού, κτηριακού και οικιακού αυτοματισμού
  • Πολυετής εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων
  • Τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και γνώση νέων τεχνολογιών
  • Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που θέτει ο πελάτης
  • Διαρκής τεχνική υποστήριξη
  • Ευρύ δίκτυο συνεργατών

Η εταιρία ALVIATECH δραστηριοποιείται στο χώρο των αυτοματισμών και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

» Περισσότερα: Εταιρία