Κάποιες από τις εφαρμογές που αναπτύξαμε είναι οι παρακάτω:

  • Πλακέτα οδήγησης αυτόματης θύρας ανελκυστήρα
  • Πλακέτα οδήγησης αναδιπλούμενης θύρας ανελκυστήρα (bus)
  • Ενδεικτικά ορόφου, θαλάμου και ισογείου για ανελκυστήρες
  • Τροφοδοτικά για φωτεινούς σηματοδότες με LED
  • Ηχητική διάταξη για βοήθεια ατόμων με προβλήματα όρασης
  • Dimmer για ωμικό, επαγωγικό και χωρητικό φορτίο
  • Οικολογικά συστήματα θέρμανσης με θερμό αέρα, μέσω τροφοδοσίας από μικρό φωτοβολταϊκό
  • Ανίχνευση διαρροής φρέον σε βιομηχανικά ψυγεία
  • Ανιχνευτές κίνησης με LED υπερύθρων (πομπός - δέκτης)